รายชื่อบุคลากรงานบริหารโรงพยาบาล
งานบริหารทั่วไป
image
นายชลธิศ ชอบเสียง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าสำนักงานโรงพยาบาล
image
นางสาวณภัทร์วรัญญ์ คำจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
image
นางสาวอโณทัย เสนาชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
image
นางสาวอภิญญา สลักคำ
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
งานคลังและพัสดุ
image
นางสาวธัญญาลักษณ์ ถาวร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานคลังและพัสดุ
image
นางสาวศศิธร ไม้หวัน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
image
นางสาวศริยา ภาละกาล
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
image
นางสาวเสาวณีย์ โอ้อารีย์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
นายวงศกร อารยะพงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
image
นายพิชานนท์ ปิ่นแก้วน้อย
ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
image
นายพงษ์พัฒน์ เลาวิริยะกุล
ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
Powered by MakeWebEasy.com