คลินิกตรวจโรคทั่วไป

                 ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทุกโรค ส่งปรึกษาแพทย์คลินิกเฉพาะทางส่งต่อในโรคที่ต้องการศักยภาพสูงในการดูแล  ให้บริการตรวจสุขภาพ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ คัดกรองมะเร็งปากมดลูก บริการฉีดวัคซีนให้บริการสั่งตรวจพิเศษให้กับผู้ป่วย  นัดตรวจอัลตราซาวด์ ตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ โดยบุคลากรที่มีความรู้    มีทักษะมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัย
 
เปิดให้บริการ ณ ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในเวลาราชการวันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-12.30 น.
โทร 045-353909 ต่อ 7021-7022
Powered by MakeWebEasy.com