รายชื่ออาจารย์แพทย์

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
พญ.นวรัตน์ เกียรติอรุณ
พญ.ปทิตตา สินทุเชาวน์
พญ.สิริพร เซียวสกุล
พญ.ณิชาภา สิงห์นาค
นพ.สิทธิชัย ทองแสง
อายุรแพทย์
image
พญ.ปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์
อายุรแพทย์โรคผิวหนัง
พ.บ., ว.ว. (ตจวิทยา) 
image
นพ.วิรรัฐ จินาทองไทย
อายุรแพทย์
พ.บ., ว.ว. (อายุรศาสตร์)
กุมารแพทย์
image
นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
กุมารแพทย์
พ.บ., ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
image
ผศ.พญ.ศุทธินี ธิราช
กุมารแพทย์โรคระบบการหายใจ
พ.บ., ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
image
พญ.นวินดา เจียมบุญศรี
กุมารแพทย์
พ.บ., ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
ศัลยแพทย์
image
นพ.สันติ โรจน์ศตพงศ์
ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
พ.บ., ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา)
image
นพ.วัฒนา พรรณพานิช
ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
พ.บ., ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา)
วิสัญญีแพทย์
image
พญ. สุวรรณี ธนสังข์นุชิต
พ.บ., ว.ว. (วิสัญญีวิทยา)
รังสีแพทย์
image
นพ.สุริยง แผลงงาม
พ.บ., ว.ว.(รังสีวิทยาทั่วไป),
อ.ว.(ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)
จักษุแพทย์
image
นพ.ศิริพงษ์ สิระมนต์
พ.บ., ว.ว. (จักษุวิทยา)

จิตแพทย์

image
พญ.พัชรี พรรณพานิช
พ.บ., ว.ว. (จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น)
image
พญ.แพรววรินทร์ ว่องสุภัคพันธุ์
พ.บ., ว.ว. (จิตเวชศาสตร์)

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

image
นพ.วิจิตร ประพาศพงษ์
พ.บ., ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 
Powered by MakeWebEasy.com