รายชื่ออาจารย์แพทย์

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
image

พญ.สลิลลา เพ็ญพิมพ์

image
พญ.ปราณปริยา พาดี
image
พญ.นภัทร เหลือนาค
image
พญ.นิชาภา สิงห์นาค
image
นพ.ดิน ตังคโนบล
อายุรแพทย์
image
นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ
อายุรศาสตร์โรคไต
พ.บ., ว.ว. (อายุรศาสตร์)
image
พญ.ปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์
อายุรแพทย์โรคผิวหนัง
พ.บ., ว.ว. (ตจวิทยา)
image
นพ.วิรรัฐ จินาทองไทย
อายุรแพทย์
พ.บ., ว.ว. (อายุรศาสตร์)
กุมารแพทย์
image
นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
กุมารแพทย์
พ.บ., ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
image
ผศ.พญ.ศุทธินี ธิราช
กุมารแพทย์โรคระบบการหายใจ
พ.บ., ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
image
พญ.นวินดา เจียมบุญศรี
กุมารแพทย์
พ.บ., ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
ศัลยแพทย์
image
นพ.สันติ โรจน์ศตพงศ์
ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
พ.บ., ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา)
image
นพ.วัฒนา พรรณพานิช
ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
พ.บ., ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา)
วิสัญญีแพทย์
image
พญ. สุวรรณี ธนสังข์นุชิต
พ.บ., ว.ว. (วิสัญญีวิทยา)
รังสีแพทย์
image
นพ.สุริยง แผลงงาม
พ.บ., ว.ว.(รังสีวิทยาทั่วไป),
อ.ว.(ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)
image
พญ.กฤติกา ทองอินทร์
พ.บ., ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย)
จักษุแพทย์
image
นพ.ศิริพงษ์ สิระมนต์
พ.บ., ว.ว. (จักษุวิทยา)

จิตแพทย์

image
พญ.พัชรี พรรณพานิช
พ.บ., ว.ว. (จิตเวขศาสตร์เด็กและวัยรุ่น)
image
พญ.แพรววรินทร์ ว่องสุภัคพันธุ์
พ.บ., ว.ว. (จิตเวชศาสตร์)
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
image
นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ
พ.บ., อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
image
นพ.พรเจริญ เจียมบุญศรี
พ.บ., อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
Powered by MakeWebEasy.com