รายชื่ออาจารย์แพทย์

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
พญ.นวรัตน์ เกียรติอรุณ
พญ.พรนภา ชนารี

พญ.ธัญรัตน์ พุ่มเทียน

พญ.ณิชาภา สิงห์นาค
นพ.ธนภพ การุญ

อายุรแพทย์
image
พญ.ปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์
อายุรแพทย์โรคผิวหนัง
พ.บ., ว.ว. (ตจวิทยา) 
image
นพ.วิรรัฐ จินาทองไทย
อายุรแพทย์
พ.บ., ว.ว. (อายุรศาสตร์)
(ลาศึกษาต่อ)
กุมารแพทย์
image
นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์
กุมารแพทย์
พ.บ., ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
image
ผศ.พญ.ศุทธินี ธิราช
กุมารแพทย์โรคระบบการหายใจ
พ.บ., ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
image
พญ.นวินดา เจียมบุญศรี
กุมารแพทย์
พ.บ., ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
ศัลยแพทย์
image
นพ.สันติ โรจน์ศตพงศ์
ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
พ.บ., ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา)
image
นพ.วัฒนา พรรณพานิช
ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
พ.บ., ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา)
image
นพ.ภาณุวัตร สุธรรมวงศ์
ศัลยแพทย์ตกแต่ง
พ.บ., ว.ว. (ศัลยศาสตร์ตกแต่ง) 
วิสัญญีแพทย์
image
พญ. สุวรรณี ธนสังข์นุชิต
พ.บ., ว.ว. (วิสัญญีวิทยา)
รังสีแพทย์
image
นพ.สุริยง แผลงงาม
พ.บ., ว.ว.(รังสีวิทยาทั่วไป),
อ.ว.(ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)
จักษุแพทย์
image
นพ.ศิริพงษ์ สิระมนต์
พ.บ., ว.ว. (จักษุวิทยา)
(ลาศึกษาต่อ)

จิตแพทย์

image
พญ.พัชรี พรรณพานิช
พ.บ., ว.ว. (จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น)
image
พญ.แพรววรินทร์ ว่องสุภัคพันธุ์
พ.บ., ว.ว. (จิตเวชศาสตร์)

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

image
พญ.วศินี นิรันพรพุทธา
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พ.บ., ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 
สูติ-นรีแพทย์
image
 พญ.สุธาดา บุญญาคมน์
สูติ-นรีแพทย์
พ.บ., ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา) 
Powered by MakeWebEasy.com