โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การตรวจรักษาที่เปิดให้บริการ
 
 
 
ตรวจรักษาโรคโดยแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคผิวหนัง โรคทางตา โรคทางจิตเวช
 
 
บริการรักษา ฟื้นฟู
สมรรถภาพร่างกายโดยนักกายภาพบำบัด
และให้บริการ Fitness center
 
 
ให้บริการอุดฟัน ถอนฟัน
ขูดหินปูน รักษารากฟัน
ตรวจสุขภาพฟัน และอื่น ๆ
 
 
 ตรวจเอ็กซเรย์ CT-scan ตรวจมวลกระดูก ตรวจอัลตราซาวน์ Mammogram
ตรวจวิเคราะห์ผลเลือด
โปรแกรมดูแลสุขภาพ
 
ตรวจร่างกายโดยแพทย์

เอกซเรย์ทรวงอก ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจอุจจาระ
 
มะเร็งเต้านม
 
มะเร็งปากมดลูก
 
มะเร็งต่อมลูกหมาก และอื่นๆ
 
วัคซีนสำหรับเด็กตามเกณฑ์อายุ 

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี 
Powered by MakeWebEasy.com